cinlətmək

cinlətmək
icb. Bərk hirsləndirmək, acıqlandırmaq; özündən çıxarmaq, acığını tutdurmaq. <Xala:> Ay bala, <Yaqut> səni cinlətmək üçün elə deyirdi. Ə. M..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • cinlənmə — «Cinlənmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cinlətmə — «Cinlətmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çinləmək — 1. f. Çinlə biçmək. Otu çinləmək. 2. f. Çin çin düzmək, səliqə ilə lay lay yığmaq, qalamaq, qalaqlamaq. Pulu ancaq yaraşır çinləyəsən sənduqə; Nə ki, xərc eyləyəsən millətə, dindaşa, ətə. M. Ə. S.. Qərənfil xala odunu eyvanın bucağına çinlədi. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çinlənmək — 1. məch. Çinlə biçilmək. Zəmi çinləndi. 2. məch. Çin çin düzülmək, bir birinin üstünə yığılmaq; qalanmaq. Dərənin içinə basdırılacaq payalar bir tərəfə çinlənir, qum ələnir, əhəng, torpaq bir qırağa təllənirdi. Ə. Vəl …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cinlənmək — f. Bərk hirslənmək, qızmaq, özündən çıxmaq, acığı tutmaq. Əllaf elə cinlənmişdi ki, səsi bazarı tutmuşdu. M. C.. <İlyas Adiləyə:> <Tərlan> tez tez fınxırıb cilovunu gəmirir, alovlu qara gözlərini süzərək mənim altımdakı ata baxır,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çinləmə — 1. «Çinləmək 1»dən f. is. 2. «Çinləmək 2»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çinlənmə — 1. «Çinlənmək 1»dən f. sif. 2. «Çinlənmək 2»dən f. sif …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cinləndirmə — «Cinləndirmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cinləndirmək — bax cinlətmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cinnət — ə. cinlənmə; dəlilik, cinlilik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”